Kroniske sygedomme

De kroniske lidelser tilstræber  vi at kontrollere ekstra grundigt 1 gang om året, den såkaldte årskontrol..


I praksis foregår det ved, at du kommer i din fødselsmåned til relevant prøvetagning hos Maria, eller evt. på laboratorium og ugen efter får tid hos din faste læge til gennemgang af prøvesvar og revidering af medicin mv.


Hvis du skal drøfte andre problemstillinger med lægen skal der bestilles en anden tid til dette.Kroniske lidelser


KontaktEmail


Receptfornyelse


Tidsbestilling


NB: Lukket i uge 7.