Kroniske lidelser

Fælles for de kroniske lidelser er, at vi prioriterer 1 x årligt at gå i dybden med, hvordan det går.


I praksis foregår det ved, at du kommer til de relevante undersøgelser hos sygeplejersken i din fødselsmåned, og ugen efter får tid hos din faste læge til gennemgang af prøvesvar og revidering af medicin mv.

Vi udskriver medicin til det næste år i den forbindelse.


Hvis du skal drøfte andre problemstillinger med lægen skal der bestilles en anden tid til dette.

Randløv & Grarup

Stationsalleen 42 1

2730 Herlev

4494 0220

Email

medicinbestilling

tidsbestilling