Kørekort

Kørekort


 

Husk af medbringe billede. Vi anbefaler at billede tages af en person som kender til billedekrav i forbindelse med kørekort. Pris: 400 kr for alm., 500 kr >75 år eller ved kronisk sygdom

 

Der er indført regler om, at man ikke skal til rutinemæssig fornyelse af kørekort pga alder.


Erhvervschauffører og nyerhvervelse kræver attest

 

Her er et link til FDM vedrørende fornyelse af kørekort


Vedrørende medicin og kørekort:

 

Fast brug af nedenstående præparater er IKKE forenelig med kørsel:


Morfin, borset fra depotpræparater

Kodein

Hydromorfon (Palladon)

Ketogan

Nicomorphin (Vilan)

Oxycodon (Oxynorm) bortset fra depotpræparater

Petidin

Tramadol (Dolol)

Fentanyl (andre administrationsformer end plaster)

 

Stærkt smertestillende medicin i fast dosering og benzodiazepiner/benzodiazepinlignende midler kan ikke anbefales. Samt alle typer af sovepiller..

 

Randløv & Grarup

Stationsalleen 42 1

2730 Herlev

4494 0220

Email

medicinbestilling

tidsbestilling