Børn med psykiske trivselsproblemer

Børn med psykiske trivselsproblemer


Børn er det dyrebareste vi har og der er intet, der kan gøre en mere ked af det end. hvis man ikke føler at ens barn trives. Enten pga egentlig sygdom eller pga tilpasningsvanskeligheder.


Det kan være svært at finde ud af, hvor man henter hjælp.

Nedenstående er tænkt som inspiration til steder man kan henvende sig med problemer, hvor man har udnyttet sit netværk af lærere og pædagoger uden at være kommet i mål. Børn som har egentlig psykiatrisk lidelse, som svær ADHD, autisme, depression eller lignende skal til lægen og videre henvises derfra.


Trivselsproblemer:


Center for angst

Anonym rådgivning i Herlev kommune

PPR (psykologisk og pædagogisk rådgivning

Cool-kids (privat betaling)