Læger i klinikken

                          Læger i klinikken

Faste læger


Annette Randløv:

Lægevidenskablig eksamen i 1990.

Speciallæge i Almen Medicin i 2000.

Har en bred hospitalserfaring

med intern medicin, urologi,

ortopædkirurgi, organkirurgi,

pædiatri, psykiatri og gynækologi.

medlem af flere videnskablige selskaber:

DSAM, dansk selskab for akupunktur,

selskab for søvn og muskuloskelatal selskab

Mads Grarup:

Lægevidenskablig eksamen i 2002

Speciallæge i Almen medicin 2007.

Har bred klinisk erfaring fra gynækologisk, psykiatrisk, lunge- og hjertemedicinsk, urologisk, ortopædkirurgisk samt mave/tarmkirurgisk afdeling.

Ditte Andersen


Jeg har læst medicin på Københavns universitet og blev færdig læge i 2017. Ud over erfaring fra almen praksis, har jeg arbejdet på Lungemedicinsk afdeling, Ældremedicinsk afdeling, afdeling for Hormonsygdomme, samt arbejdet på Grønland i en kortere periode." 

Søren Refsgaard Christensen:


Jeg blev uddannet læge på Københavns Universitet i 2015, og har siden dengang arbejdet i hhv. almen praksis, på akutklinik, på ældremedicinsk afdeling, på reumatologisk afdeling samt socialmedicinsk afdeling.

 

Oprindeligt er jeg fra Nordjylland, og jeg bor i dag i København med min kæreste og lille datter.

Jeg har været i klinikken i 2020 og kommer fuldt tilbage i 2023. I den mellemliggende periode er jeg på hospitalsafdelinger og er i klinikken ca 1 x månedligt