Attester

Attester

Almindelig kørekortsattest:

Pris 400 kr  husk at medbringe billede


Udvidet kørekortsattest

(>75år, kendt sygdom)

Pris 500 kr Husk at medbringe billede


Rejseafbudsattest

De fleste selskaber har en egen blanket. Medbring denne

Pris 500+ moms 625 kr


Sygemelding 

Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation fra lægen i forbindelse med sygdom, kan de bede om at få udfærdiget en Frihåndsattest eller en Mulighedserklæring. Det er patientens ansvar at videreformidle attesterne til arbejdsgiver. Disse udfærdiges ved konsultationen og udleveres.

Du bedes medbringe kontanter eller mobile pay, da attesten oftest koster mellem 350-500 kr.

Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver skal refundere. 


Mulighedserklæring

Mulighedserklæringen skal udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager inden den bringes til lægen.

Din arbejdsgiver kan hente " Mulighedserklæring" og vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.


Forsikringsattest

Til store attester (>3 sider bestilles 30 minutter)

Hav attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest.

Al materiale skal udprintes og medbringes.


Indfødsretsattester

Denne attest samt anvendt tolk betales af patienten selv.

Der skal betales 1500 kr forud for tidsbestillingen.


Kommunale attester

Tidsforbrug varierer med attestens størrelse


Attest efter anmodning (andre attester):

Afregnes efter tidsforbrug med 400 kr/påbegyndt kvarter
Kommunale attester og forsikringsattester betales direkte af disse parter.

Alle andre attester betales kontant eller med dankort i klinikken

Randløv & Grarup

Stationsalleen 42 1

2730 Herlev

4494 0220

Email

medicinbestilling

tidsbestilling