Forhøjet BT

Hvad er forhøjet blodtryk?Forhøjet blodtryk betyder, at trykket i kroppens pulsårer er højere end det, der defineres som normalt.

Højt blodtryk belaster hjerte og kredsløb og medfører en risiko for, at man udvikler blandt andet blodprop i hjernen eller hjerneblødning og blodprop i hjertet.


Blodtryk angives med to tal adskilt af en skråstreg. Det første tal er trykket i pulsårerne (arterierne), når hjertet trækker sig sammen. Dette kaldes det systoliske tryk. Det sidste tal er trykket i pulsårerne mellem hjerteslagene, og det kaldes det diastoliske tryk. Et blodtryk på 150/90 betyder altså, at blodtrykket for hvert hjerteslag svinger mellem 150 og 90. Blodtrykket angives i en måleenhed, der kaldes millimeter kviksølv (mmHg), fordi blodtrykket fra gammel tid måles med et kviksølvapparat. Elektroniske apparater til blodtryksmåling anvendes i tiltagende grad.


Blodtrykket er forhøjet, når det hos lægen er 140/90 eller derover. Ved målinger i hjemmet er blodtrykket forhøjet, når gentagne målinger ligger på 135/85 eller derover. Ved de sværeste tilfælde kan blodtrykket f.eks. være 220/120.


I de fleste tilfælde har man ingen symptomer på forhøjet blodtryk. Enkelte har hovedpine og hjertebanken og bliver forpustede ved anstrengelse, eller får tilbagevendende næseblod. Mange kan også efter at BT er blevet normalt fortælle, at de har fået "ro" i kroppen.

Symptomer får man først, hvis det forhøjede BT har slidt så meget på karsystemet at man får blodprop i hjertet eller i hjernen. 


Hvis du er i tvivl om hvordan dit blodtryk ligger, er du velkommen til at booke en tid og få det klarlagt.
Randløv & Grarup

Stationsalleen 42 1

2730 Herlev

4494 0220

Email

medicinbestilling

tidsbestilling