Læger under efterudannelse


Birgitte Lund-Hansen & Helene Vilandt

Stationsalleen 42, 1 sal

2730 Herlev

44940254Læger under efterudannelse


Vi har valgt at være et uddannelsessted for læger som ønsker at videreuddanne sig til speciallæger. Du vil derfor møde læger her som er her i et halvt år til et år som en del af deres speciallægeuddannelse. Vi håber at du vil tage godt i mod dem, de bliver superviseret af speciallægerne her i klinikken. Baggrunden for at vi har valgt at være uddannelsessted er at vi tror på at det er vigtigt for kvalitetsudviklingen i vores fag og vigtigt for dig som patient at vi også i fremtiden har nogle dygtige læger.

Læge Julie Flachs

Fase 3. læge

dvs hun bliver speciallæge i almen medicin efter dette forløb.

Ansat fra d.1/10 til og med december 2020


Herlev Lægecenter