Nyheder

2017


Klinikken er helt lukket pga kursus fra d. 18/9 til og med d. 20/9.

I denne periode henvises til de øvrige læger i Herlev lægecenter.

Se telefonnumre mm. på hjemmesiden


Ferie

Birgitte og Helene samt personalet holder ferie på skift.

Vi passer derfor klinikken alle dage, men der må påregnes lidt længere ventetid når en af os er på ferie.

Nyheder


Influenza vaccine i 2019 kommer 1/11.


Databeskyttelsesforordningen i EU træder i kraft d.25 maj 2018.


En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede.


Vi beskriver forholdene for patienter der har kontakt til Lægerne Birgitte Lund-Hansen og Helene Vilandts klinik i fanen Privatlivspolitik for patienter
Vaccination mod pneumokokker som er årsag til alvorlig lungebetændesle har fået klausuleret tilskud.Udvidet klausulering til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine


Sundhedsstyrelsen udvider det klausulerede tilskud til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine (PCV13). Tilskuddet kommer til at omfatte personer med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), der er ældre end 65 år eller har kraftig nedsat lungefunktion med FEV1 på mindre end 40 % af forventet. Udvidelsen trådte i kraft mandag den 17. august 2015.


Det er en betingelse for tilskud til køb af vaccinen, at lægen skriver "tilskud" på recepten og dermed tilkendegiver, at personen er omfattet af klausulen.


Tolkegebyr.

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.


Gebyret for tolkebistand er sat til

•334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr.  v. brug af videotolk)

•1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).


Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.


Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:


1)Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.

2)Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.

3)Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.


Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)Hvis I eller jeres pårørende mener, at høre ind under den gruppe af mennesker som kan undtages for egenbetaling af tolkebistand, vil vi bede jer om at bestille en tid hos lægen, for at vi kan vurdere dette og eventuelt skrive anmodning.

Der kan være egenbetaling forbundet med dette.