Attester


Birgitte Lund-Hansen & Helene Vilandt

Stationsalleen 42, 1 sal

2730 Herlev

44940254


Attester

Hvis du har behov for en erklæring til brug for arbejdsgiver, rejseselskab, sundhedsforsikring eller andre instanser, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal betale for dette i klinikken. 


Man kan betale med Mobilepay på telefon nr. 20402344 eller kontantbetaling.

Husk at have installeret MobilePay app på din telefon inden betaling.

Ved udeblivelse afkræves gebyr.Lægeerklæring til motorattest

Medbring briller/kontaktlinser/høreapparat. Synet skal kunne testes med og uden korrektion.

Ved 1. kørekort: 400 kr incl. moms

Ved behov for lægeattest til motorkøretøj af erhvervsmæssige eller helbredsmæssige grunde: 500 kr incl. moms

Ved udeblivelse til dette afkræves 300 kr.


Lægeerklæring ved sygdom

Mulighedserklæring eller Frihåndsattest

Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation fra lægen i forbindelse med sygdom, kan de bede om at få udfærdiget en Frihåndsattest eller en Mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen skal udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager inden den bringes til lægen. Diagnose oplyses sædvanligvis ikke. Det er patientens ansvar at videreformidle attesterne til arbejdsgiver. Disse udfærdiges ved konsultationen og udleveres.

Du skal bestille en tid telefonisk hos os. Du kan betale via MobilePay eller medbringe mindst 500 kr, da attesten oftest koster 500 kr. Regningsbeløbet vil variere. Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver bør refundere. 

I enkelte tilfælde kan arbejdsgiver ønske elektronisk betaling. Dette kan kun efterkommes, hvis arbejdsgiver udbeder sig dette skriftligt. Hvis der ønskes elektronisk afregning skal rekvirent, EAN- nummer og adresse fremgå at anmodningen.

Din arbejdsgiver kan hente " Mulighedserklæringen" og vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.


Frihåndsattester og indfødsretsattester

Diverse attester som udføres efter regning vil blive afregnet efter tidsforbrug til undersøgelse og udfærdigelse med 500 kr pr. påbegyndt 15 minutter. Der tillægges moms.

Hvis der skal udføres blodprøver, ekg, urinprøver mm, betales disse af rekvirenten.


Evt brug af tolk betales af patienten.

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.


Attest ved ansøgning om handicapparkering

500 kr og der tillæges moms.

Udeblivelsesgebyr 300 kr.


 

Forsikrings og pensionsattester


Hav navnet på attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Der skal foreligge skriftlig anmodning fra pensions/forsikringsselskab. Denne skal udprintes og medbringes til lægen.

Det er vigtigt at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider. I nogle tilfælde er der egenbetaling og du bedes betale via MobilePay eller kontant. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art.


Der er fast honorar for udfærdigelse af egen læge attester:  FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910 efter aftale med Lægeforsikringen og Forsikring & Pension.


FP 610 vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr pr påbegyndt 15 minutter. Moms tillægges.


Forsikringsattester med betegnelsen

FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest udfærdiges af egen læge eller speciallæge på foranledning af forsikringsselskab.


Nedenstående er honorar eksklusiv moms som tillægges.


FP 200:   1000 kr

FP 220:   1500 kr

FP 300:   1500 kr

FP 350, 360, 401:  2000 kr

FP 410:   1500 kr

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490:   2000 kr

HIV-antistoftest: 1000 kr

FP 500 og FP 510 udfærdiges ikke af egen læge.


Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.Regning betales indenfor 2 uger af selskabet ved fremsendelse af attesten.

Derudover vil betaling for analyse af diverse blodprøver på laboratorium i forbindelse hermed, blive faktureret forsikringsselskab/pensionsselskab, der på forhånd bedes oplyse hvor laboratoriet skal sende regning til.
Herlev Lægecenter