Birgitte Lund-Hansen & Helene VilandtKontakt


Telefon

44940254


Birgitte Lund-Hansen

2019


23+27+30/12


Helene Vilandt20/12

2+3/1 2020
Ferie

Birgitte og Helene samt personalet holder ferie på skift.

Vi passer derfor klinikken alle dage, men der må påregnes lidt længere ventetid når en af os er på ferie.

Praktisk information

Ved akut livstruende sygdom og ulykke ring 112

Kontakt

Telefonisk, elektronisk, ved konsulation eller ved henvendelse hos sekretæren.


Telefonkonsultation med lægerne

Mellem kl. 8.00- 9.00 for samtale med lægerne, svar på prøver, anmodning om tid samme dag ved akut opstået sygdom eller forværring i bestående sygdom samt anmodning om sygebesøg.

Telefonkonsultationen er ikke til almindelig tidsbestilling og receptfornyelse.


Telefonkontakt med sekretæren

Telefonen 44940254 betjenes af sekretæren dagligt fra kl. 9.00-12.00 og kl.13.00-14.00, fredag fra kl. 9.15-12.

Sekretæren står i receptionen i dette tidsrum samt til kl.16.00 onsdag og kl.14.00 fredag.

Benyt gerne den elektroniske tidsbestilling på www.aftalebogen.dk.

Vi gør opmærksom på, at en elektronisk aftale først er gældende ved tilbagemelding fra os.Mellem kl.14.00-16.00 er der ved akut behov for lægehjælp mulighed for henvendelse på vagttelefonen på 53689121. Denne betjenes af personale og læger i Herlev Lægecenter.

I ferieperioder eller ved kursus henvises til 20402344 eller andet telefonnummer på vores telefonsvarer.


Efter kl.16.00 og på helligdage henvises til 1813.


Konsultation


HUSK VENLIGST SYGESIKRINGSKORTET

Vedrørende behov for tolk, se venligst under fanen nyheder

Vi har planlagte tider på 15 min og akutte sammedags tider på 10 min. Sidstnævnte kan ikke bestilles elektronisk og gives kun væk samme dag til akutte problemstillinger.

Aftenkonsultationen onsdag er fortrinsvis for patienter i arbejde og ikke til større undersøgelser som attester og børneundersøgelser. Børneundersøgelser bedes bestilt telefonisk. Ved flere forskellige eller komplekse problemstillinger kan ny tid blive nødvendig.

Hvis vi har dit mobiltelefonnummer kan vi efter aftale sende en SMS reminder dagen før konsultationen.


OBS: Da der kan opstå uforudsete problemer eller akutte sygdomstilfælde, kan der opstå ventetid, sjældent mere end et kvarter.


Vi har meget pres på vore tider. Hvis du skulle blive forhindret i at komme til en aftalt tid, så ring venligst afbud. Vi kan så bruge tiden til en anden patient.


E-konsultation

Man kan efter aftale med lægen eller personalet skrive for svar på www.emailkonsultation.dk.

Her kan man stille KORTE spørgsmål, som det ikke haster at få svar på, da der kan gå nogle dage, inden svaret foreligger. Hvis det drejer sig om lidt mere komplicerede spørgsmål, er det mest hensigtsmæssigt med en bestilling af en tid i konsultationen.

Normalt vil det være den læge eller personale som du stiler spørgsmålet til som besvarer. I tilfælde af ferie og fravær, kan du modtage svar fra en anden i klinikken.


Prøvesvar

Når du får taget en blodprøve, urinprøve, podninger mm. skal du oftest selv kontakte klinikken for at få svar. Det aftales altid i forbindelse med prøvetagningen hvornår og hvordan du skal have svaret. Det kan ske pr telefon, mail eller ved fremmøde. Det sker, at prøvesvar går tabt, og det har vi ikke mulighed for at opdage, medmindre du selv gør opmærksom på, at du ikke har fået svaret. Derfor skal du altid kontakte klinikken for at få svar på en prøve.


Receptfornyelse

Recepter på medicin du er i fast behandling med kan fornys på www.emailkonsultation.dk.

Ved fornyelse af recepter over nettet går der op til 2 dage før medicin kan hentes på apoteket. Vi sender en bekræftelse når recepten er afsendt.

Hvis recepter fornyes over telefonen kan medicinen hentes dagen efter på apoteket. Vi udsteder ikke papirrecepter.

Fornyelse af varig medicin kræver regelmæssig kontrol og recepter på sove- og beroligende medicin kan som regel kun fornyes ved tidsbestilt konsultation.

Hvis du følges af speciallæge eller hospitalsafdeling er det dem, der fornyer den medicin de har ansvaret for.


Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter.
Giftlinjen telefon 82121212. Alle borgere kan ringe døgnet rundt til Giftlinjen og få hjælp og vejledning ved forgiftninger.


Psykisk Krise

Ballerup og Herlev har et gratis og anonymt tilbud om psykisk førstehjælp til borgere- døgnet rundt på

Krisetelefonen 70205050


hvis du ikke kan vente på kontakt med egen læge eller udenfor telefontid kan du også ringe 1813 eller til ringe til

Psykiatrisk Akutmodtagelse på telefon 38645003 eller møde op i akutmodtagelsen direkte

Du finder kontaktoplysninger her