D-Vitamin


Læge Anders M. Vagner

Stationsalleen 42, 1. sal, 2730 Herlev, 44 84 21 49

D-Vitamin


Fakta


    D-vitamin fås normalt gennem kosten og bliver også dannet i huden i sommerhalvåret

    Danskerne får generelt for lidt D-vitamin gennem kosten, og vores niveau af D-vitamin falder om vinteren

    Det kan være svært at mærke D-vitamin-mangel, men som regel er det som muskeltræthed

    Hvis du vil forebygge symptomgivende D-vitamin-mangel, kan det anbefales at:

        spise fed fisk ugentligt

        opholde sig i solen i 5-30 minutter nogle gange om ugen i sommerhalvåret

    Ældre, gravide og kvinder, der kun har sparsomme områder af hud tilgængelig for sollys (f.eks. i relation til religiøst betinget beklædning), bør også tage D-vitamintilskud, fx i tabletform. Børn fra 0-2 år bør få D-vitamintilskud i dråbeform


D-vitamin bliver dannet i huden under solstråling (UVB-stråling) og optages desuden i tarmen fra D-vitamin-holdig ernæring eller fra kosttilskud. Mangel på D-vitamin kan hos børn medføre rakit (engelsk syge) og hos voksne en tilstand som betegnes osteomalaci, og som er karakteriseret ved muskelsmerter og muskelsvaghed, særligt i bækkenpartiet.


Vi skelner mellem D-vitamin-insufficiens (let mangel), D-vitamin-mangel (moderat mangel) og svær D-vitamin-mangel.


I de senere år er forskerne blevet opmærksomme på, at let mangel på D-vitamin er hyppigt, specielt blandt ældre, plejehjemsbeboere og hos patienter med lårbens- eller håndledsbrud. Let mangel af D-vitamin medfører en større risiko for knogleskørhed og knoglebrud. Svær D-vitamin-mangel er sjælden i vores del af verden og skyldes som regel en tarmsygdom med mangelfuld optagelse af næringsstoffer (malabsorption) eller meget ensidig kost.

D-vitamin-mangel blandt tildækkede kvinder


Der er flere årsager til D-vitamin-mangel blandt kvinder, der kun har sparsomme områder af hud tilgængelig for sollys (f.eks. i relation til religiøs betinget beklædning):


    De solbader ikke eller opholder sig ikke i længere tid i solen

    Der dannes ikke D-vitamin i huden i vinterhalvåret i Norden

    Evt. øget hudpigmentering, hvilket nedsætter dannelsen af D-vitamin

    Der er ikke tradition for at indtage vitamintilskud


Hvor hyppig er D-vitamin-mangel?


I de fleste udviklingslande ses D-vitamin-mangel sjældent, sandsynligvis som følge af det meget sollys.


D-vitamin-mangel var meget udbredt i den vestlige verden omkring 1900-tallet, men svær D-vitamin mangel er senere næsten fuldstændig udryddet.

Tildækkede kvinder udgør en undtagelse. Det gælder specielt for de kvinder, som sjældent har mulighed for at forlade deres bolig, og som skal tildække sig, når de er ude. Da disse kvinder har lavt niveau af D-vitamin, er deres babyer i øget risiko for at udvikle rakitis.


 


Let D-vitamin-mangel er fortsat hyppig i Danmark.

Hvorfor får man D-vitamin-mangel?


Vitamin D-mangel skyldes oftest en kombination af manglende udsættelse for sollys samt en utilstrækkelig mængde D-vitamin i kosten. I nogle tilfælde skyldes det en mangelfuld optagelse af kostens D-vitamin i tarmen.

Hvordan stilles diagnosen D-vitamin-mangel?


Diagnosen kan være vanskelig at stille, fordi symptomerne ofte er vage og diffuse, og de minder om andre og mere almindelige gener. Tilstanden er derfor underdiagnosticeret.


D-vitamin-mangel gennem længere tid rammer i første omgang bevægeapparatet. Muskelgener viser sig ved træthed og muskelsmerter. Det kan fx vise sig ved, at man ikke er i stand til at rejse sig fra en stol uden at bruge hænderne for at komme op. Eller har store problemer med at gå på trapper. Gangen kan være bredsporet og vraltende. Knoglesmerter er sjældnere og begynder typisk over lænderyggen og spreder sig senere til bækken, hofter, lår, ryg og brystkassen. Symptomerne ledsages ofte af depressive tanker og følelse af magtesløshed. Lægen kan da let mistolke, at generne har en psykisk årsag (somatisering). Disse symptomer forsvinder imidlertid under D-vitamin-behandling.


Diagnosen stilles ved at måle mængden af D-vitamin i blodet. Hvis der er lave værdier, vil lægen ofte tage flere blodprøver for at bekræfte diagnosen.

Hvordan behandles D-vitamin-mangel?


For de fleste vil moderat solbadning sikre tilstrækkelig tilførsel (syntese) af vitamin D. Kosten bliver kun en vigtig D-vitamin-kilde, når der er utilstrækkeligt med sollys.


Hvis man er i solen 5 til 30 minutter to til tre gange om ugen, hvor ansigt, hænder og arme kan få sol midt på dagen, giver det tilstrækkelig D-vitamin i sommerhalvåret. Det, at være i solen, er således i stand til at tilføre kroppen store mængder D-vitamin i sommerperioden - både på meget kort tid og i meget højere mængder - i forhold til det, som bliver tilført gennem kosten eller ved indtag af multivitaminer. Solmængden i Skandinavien er imidlertid for lille til at give en tilstrækkelig D-vitamin-koncentration i størstedelen af året.


Ved påvist D-vitamin-mangel (insufficiens / let mangel) kan der behandles med D-vitamin i tablet- eller kapselform. Doseringen er 20-25 µg/dag (800-1000 IE/dag) og samtidig gives der oftest calciumtilskud. Gravide skal også behandles. Det kan af og til være nødvendigt at indlede behandlingen med store mængder D-vitamin i tabletform, sjældnere som indsprøjtning.

Hvordan er langtidsudsigterne?


Prognosen er god ved tidlig behandling. Behandling med D-vitamin har ofte en forbløffende effekt hos de yngre, selvom der hos nogle kan gå flere måneder, inden man mærker, at behandlingen virker. Hos ældre indvandrerkvinder, som ofte har haft D-vitamin-mangel i mange år, er der også en vis effekt, men i mange tilfælde har det udviklet sig til en kronisk smertetilstand, som ikke lader sig behandle med D-vitamin.

Hvordan forebygges D-vitamin-mangel?


Tilstrækkelig med sollys kan give nok tilførsel af D-vitamin, men der findes ikke gode beregninger over, hvad der er den nødvendige mængde. I privat sammenhæng kan ellers tildækkede kvinder solbade ben, arme, ansigt og hals.


Raske danskere vil normalt ikke have behov for kosttilskud med D-vitamin. Nogle grupper bør dog anbefales et tilskud på 10 mikrogram om dagen. Det gælder personer, som får meget lidt sol på huden, enten på grund af meget lidt ophold udendørs, tildækkende påklædning eller mørk hud.


Personer over 70 år, personer i risiko for knogleskørhed og personer på plejehjem bør anbefales 20 mikrogram D-vitamin i kombination med calcium.


Alle gravide anbefales et dagligt D-vitamintilskud på 10 mikrogram gennem hele graviditeten. Børn fra 0-2 år bør have et dagligt D-vitamintilskud på 10 mikrogram dagligt i form af D-dråber.


Fed fisk er den eneste danske madvare, som indeholder væsentlige mængder af D-vitamin.Af: Anders VagnerFerielukket:

2021:

Uge 7

Uge 27+28+29

Uge 42