Læger under efterudannelse


Birgitte Lund-Hansen & Helene Vilandt

Stationsalleen 42, 1 sal

2730 Herlev

44940254
Læger under efteruddannelse


Vi har valgt at være et uddannelsessted for læger som ønsker at videreuddanne sig til speciallæger. Du vil derfor møde læger her som er her i et halvt år til et år som en del af deres speciallægeuddannelse. Vi håber at du vil tage godt i mod dem, de bliver superviseret af speciallægerne her i klinikken. Baggrunden for at vi har valgt at være uddannelsessted er at vi tror på at det er vigtigt for kvalitetsudviklingen i vores fag og vigtigt for dig som patient at vi også i fremtiden har nogle dygtige læger.

Læge Christian Laugesen

ansat franov-april 2019

i

KBUforløb

( nyuddannet læge)


Herlev Lægecenter