Afhængighed

Afhængighed

Der er mange ting man kan udvikle afhængighed overfor.

De almindeligste er cigaretter, alkohol, spil, sukker, hash, andre former for stoffer, porno m.m.

Nogle gange ligger der en psykisk sårbarhed til grund, hvor man bruger "sit stof" som en form for medicin, andre gange har man måske bare udviklet en dårlig vane.

Det betyder at der er nogle, som kan finde et offentligt eller privat tilbud, som kan hjælpe dem ud af afhængigheden. Andre har brug for at tale med lægen og skal måske henvises til psykolog, have medicin eller lignende.


På siden er der anført nogle af de offentlige og private behandlingssteder, der findes for borgere i Herlev kommune


Overordnet findes der:


Dansk center for alle afhængigheder DCCA, som er gratis og drives af frivillige. De kan rådgive om hvor du bedst finder hjælp til netop din afhængighed



                       Offentlige (gratis)                                              Private


Cigaretter:     Rygestop i Herlev Kommune

                      Stop linjen



Alkohol:        Lænken                                                         Minnesota og AA

                      Kagshuset i Herlev

                      Blå kors


Spil:             DCCA                                                              Minnesota



Hash:            Kagshuset                                                        Minnesota


Stoffer:         Kagshuset



Pårørende kan tit være meget i tvivl om, hvordan man hjælper bedst og det er faktisk også ret svært at støtte op uden at blive "medmisbruger".

På mange af behandlingsstederne er der også råd for pårørende.

Du er altid velkommen til at tage en snak med din læge.



Randløv & Grarup

Stationsalleen 42 1

2730 Herlev

4494 0220

Email

medicinbestilling

tidsbestilling